Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

Aktuálně

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se koná ve středu 2. října 2013 od 19.00 hodin v sokolovně.

Program:

1. Zpráva o činnosti

2. Čerpání rozpočtu k 31.8.2013

3. Rozpočtové změny

4. Prodej, pronájem majetku

5. Různé

6. Rozprava