Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

Aktuálně

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se bude konat dne 14.9.2015 od 19.00 hodin v sokolovně.

Program:

1) zpráva o činnosti

2) rozpočtové změny

3) plnění rozpočtu k 31.8.2015

4) prodej pozemku

5) různé

6) rozprava