Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

Aktuálně

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se koná v pondělí 11.12.2017 od 18.00 hodin v sokolovně

Program:

  1. veřejné projednání odkanalizování obce
  2. zpráva o činnosti
  3. rozpočtové změny
  4. rozpočtové provizorium na rok 2018
  5. rozpočet příspěvkových organizací – ZŠ  a MŠ
  6. obecně závazná vyhláška
  7. prodej pozemků
  8. různé
  9. rozprava