Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Aktuálně

V pondělí 10. září 2018 od 19.00 hodin se koná v místní sokolovně veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice.

Program:

1. zpráva o činnosti

2. rozpočtové změny

3. prodej a nákup pozemků

4. odměny členů výborů a komisí

5. různé

6. rozprava