Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Aktuálně

Dne 13.6.2022 se koná v sokolovně – Husova ul. čp. 150 v Trhové Kamenici

od 19.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Program:

  1. zpráva o činnosti
  2. závěrečný účet městyse a účetní závěrka za rok 2021
  3. různé
  4. rozprava