Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Aktuálně

Starostka městyse Trhová Kamenice svolává na den 18. června 2018 do sokolovny od 19.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Program:

  1. zpráva o činnosti
  2. závěrečný účet za rok 2017
  3. rozpočtové změny
  4. prodej pozemků
  5. různé
  6. rozprava