Veřejné zasedání zastupitelstva

Aktuálně

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se koná ve středu 12. prosince 2012 od 19.00 hodin v sokolovně.

Program: 1) zpráva o činnosti

               2) rozpočtové změny

               3) rozpočtové provizorium 2013

               4) rozpočet Svazku obcí Trhová Kamenice a Vysočina na r.2013

               5) obecně závazná vyhláška

               6) pronájem, prodej, nákup pozemků

               7) různé, rozprava