Veřejné zasedání ZM

Aktuálně

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se bude konat v pondělí 15. prosince 2014 od 19.00 hodin v místní sokolovně

Program:

1) Zpráva o činnosti

2) Rozpočtové změny

3) Rozpočtové provizorium na r. 2015

4) Obecně závazná vyhláška

5) Prodej pozemku

6) Různé

7) Rozprava