Veřejné zasedání ZM Trhová Kamenice

Aktuálně

Starostka městyse Trhová Kamenice svolává na den 24. září 2014 od 19.00 hodin do sokolovny veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice.

Program: 1. zpráva o činnosti

2. rozpočtové změny

3. plnění rozpočtu k 31.8.2014

4. prodej pozemků

5. různé

6. rozprava