Veřejné zasedání ZM

Aktuálně

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se bude konat ve středu 13. června 2012 od 19.00 hodin v sokolovně.

Program:

1)  zpráva o činnosti

2) závěrečný účet městyse

3) závěrečný účet svazku obcí

4) prodej pozemků, pronájem nemovitostí

5) různé

6) rozprava