Veřejné zasedání

Aktuálně

Ve středu 18. června 2014 se koná veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice od 19.00 hodin v sokolovně.

Program:

1. zpráva o činnosti

2. závěrečný účet + účetní závěrka za rok 2013

3. rozpočtové změny

4. různé

5. rozprava