Veřejné zastupitelstvo

Aktuálně

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se koná v pondělí  16. března 2015 od 19.00 hodin v sokolovně.

Program:

1) zpráva o činnosti

2) rozpočet na rok 2015

3) výsledek hospodaření v obecních lesích a příspěvkových

organizacích MŠ a ZŠ za rok 2014

4) prodej pozemku

5)  různé

6) rozprava