Zápis dětí do mateřské školy

Aktuálně

Zápis

 do Mateřské školy Trhová Kamenice se uskuteční dne 4.5.2018

od 7.00 hod. do 13.00 hod.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přihlášky a evidenční listy si rodiče mohou vyzvednout od 9.4. do 20.4. 2018 od 7.00 hod. do 13.00 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy se zapisují děti, které začnou školu navštěvovat v měsících září 2018 – červen 2019.

Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2018 předškolní vzdělávání povinné.