Zápis dětí do MŠ

Aktuálně

Zápis do Mateřské školy Trhová Kamenice pro školní rok 2012/2013 se uskuteční ve dnech 5. – 9.3.2012

Rodiče si v těchto dnech vyzvednou přilhášku dítěte do MŠ v době od 6.30 do 13.00 hodin a obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno v budově MŠ od 2.4. do 13.4.2012. Zápis je určený pro děti, které nastoupí do MŠ od září 2012 do června 2013. Podmínky zápisu jsou stanoveny zvláštním právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky (§ 34, odst. 4 školského zákona). K zápisu si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.