Zápis do mateřské školy

Aktuálně

Zápis do Mateřské školy Trhová Kamenice se uskuteční dne 4.5.2017

od 7.00 hod. do 13.00 hod.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přihlášky a evidenční listy si rodiče mohou vyzvednout od 3.4. do 21.4. 2017 od 7.00 hod. do 13.00 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy se zapisují děti, které začnou školu navštěvovat v měsících září 2017 – červen 2018.

Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.