Zlepšení nakládání s odpady v městyse Trhová Kamenice

Aktuálně

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

Předmětem projektu je zlepšení systému odděleného sběru komunálního odpadu a celkové zkvalitnění odpadového hospodářství ve spádové oblasti. V rámci projektu se rozšíří počet sběrných nádob a umístí se na frekventované a snadno dostupné plochy, čímž se občanům ve spádové oblasti nabídne ještě snadnější cesta ke třídění komunálních odpadů. Zdokonalením systému odděleného sběru se předejde  vzniku černých skládek a naopak zkvalitní třídění odpadů a maximalizuje jeho následné materiálové využití.