OZNÁMENÍ

Aktuálně

Na základě nařízení státní veterinární správy umístil městys v Trhové Kamenici ve sběrném dvoře a ve všech místních částech u kontejnerů na třídění odpad

plechovou popelnicovou nádobu s označením „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“ na uložení uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem.

V případě, že dojde k uložení uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva do této nádoby, je nutné nahlášení na náš úřad, aby byl zajištěn odvoz asanačním podnikem.

Hlášení můžete provést telefonicky na č. telef.: 469 333 101

469 315 572

608 811 823