POZVÁNKA

Aktuálně

na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se koná v pondělí 13. března 2017 od 19.00 hodin v sokolovně

Program:

  1. Zpráva o činnosti
  2. Rozpočet na rok 2017
  3. Výsledek hospodaření MŠ a ZŠ
  4. Výsledek hospodaření VHČ – les
  5. Nákup pozemků
  6. Různé
  7. Rozprava