Silnice I/37

Aktuálně

Uvedení nové stavby – „I/37 Trhová Kamenice – most ev. č. 37-041“ do předčasného užívání před jejím úplným dokončením a převzetím všech prací a dodávek bude dne 31.7.2012 v 11.00 hodin.