Zprovoznění silnice I/37 Trhová Kamenice

Aktuálně

Zpráva o způsobu zprovoznění silnice I/37 Trhová Kamenice – most čv.č. 37-041

Dne 31.7.2012 dojde v 11.00 hod k zprovoznění nově zbudované komunikace, a to tímto způsobem:

– provede se zastavení dopravy na okrajích stavby ve směru Ždírec-Chrudim, Chrudim-Ždírec, Hlinsko-Chrudim, Ždírec

-toto uzavření dopravy bude provedeno na dobu cca 5 minut

– v této časové prodlevě bude odstraněno veškeré přenosné dopravní značení včetně přenosných semaforů, které sloužilo pro provoz stavby, budou otočeny značky trvalého dopravního značení v jednotlivých směrech dle projektové dokumentace

-po dokončení těchto prací bude pracovníky stavby spuštěn ve všech směrech uvedených v I. odstavci normální provoz bez omezení